Nawiązać kontakt oraz utworzyć relacje możemy tylko z duchami samoświadomymi. Całą teorię ducha...