Jeżeli spodziewasz się opisu Twojego charakteru - tu go nie znajdziesz. Opisuję tu energie, czyli...