Planeta jako typ energii Każda z planet posiada pewną energię. Nie mówimy tu o...